Mon Aug 3
07:00 PM

- Kansas City, MO
Mon Aug 31
08:00 PM
Tue Sep 1
08:00 PM
Sat Oct 17
07:30 PM
Mon Oct 19
07:00 PM

- Kansas City, MO
Sun Nov 15
08:00 PM

- Kansas City, MO
Fri Jan 29
08:00 PM
Sun May 9
07:00 PM
Tue May 20
03:30 AM

- Kansas City, MO
Tue Jun 10
03:30 AM

- Kansas City, MO
Sat Jun 21
03:30 AM
Mon Jul 21
03:30 AM

- Kansas City, MO