Sat Aug 7
07:00 PM
Fri Aug 13
08:00 PM
Fri Aug 20
08:00 PM

- Milwaukee, WI
Sun Aug 22
07:00 PM
Mon Aug 23
08:00 PM
Wed Sep 1
08:00 PM
Fri Sep 10
08:00 PM
Sat Sep 11
08:00 PM
Mon Sep 13
08:00 PM
Fri Sep 17
07:00 PM
Tue Sep 21
07:30 PM
Fri Oct 1
08:00 PM

- Milwaukee, WI
Sat Oct 2
08:00 PM
Sun Oct 3
07:00 PM

- Milwaukee, WI
Wed Oct 6
07:00 PM
Fri Oct 8
08:00 PM
Sat Oct 9
08:00 PM
Tue Oct 12
07:30 PM

- Milwaukee, WI
Thu Oct 14
08:00 PM
Fri Oct 15
07:00 PM
Sun Oct 17
07:00 PM
Thu Oct 21
08:00 PM
Fri Oct 22
07:00 PM
Sat Oct 30
08:00 PM
Thu Nov 4
08:00 PM
Fri Nov 5
07:00 PM
Fri Nov 5
09:30 PM
Sat Nov 6
08:00 PM
Sun Nov 7
06:30 PM
Mon Nov 15
07:00 PM
Fri Jan 14
07:30 PM

- Milwaukee, WI
Sun Jan 23
07:00 PM

- Milwaukee, WI
Fri Mar 4
07:30 PM

- Milwaukee, WI
Sun Mar 6
07:00 PM
Fri Mar 11
08:00 PM
Fri Mar 18
08:00 PM
Fri Mar 25
07:30 PM

- Milwaukee, WI
Sat Mar 26
07:00 PM
Fri Apr 8
08:00 PM
Fri Aug 26
06:00 PM
Sat Aug 27
06:00 PM
Sat Sep 10
08:00 PM
Sun Sep 18
07:30 PM

- Milwaukee, WI
Thu Mar 13
03:30 AM
Wed Mar 26
03:30 AM
Sat Apr 5
03:30 AM
Mon Apr 14
03:30 AM
Thu Apr 17
03:30 AM
Mon May 19
03:30 AM
Thu Jun 5
03:30 AM

- Milwaukee, WI