Thu Jul 7
08:30 PM
Sun Jul 10
08:00 PM
Thu Jul 21
07:30 PM
Fri Jul 22
09:00 PM
Sat Jul 23
08:30 PM
Mon Jul 25
08:30 PM
Tue Jul 26
07:00 PM
Wed Jul 27
06:45 PM

- Minneapolis, MN
Thu Jul 28
08:00 PM

- Minneapolis, MN
Sat Jul 30
08:00 PM
Tue Aug 2
08:30 PM

- Minneapolis, MN
Fri Aug 5
08:00 PM
Sat Aug 6
08:30 PM
Sun Aug 7
08:00 PM
Thu Aug 18
09:00 PM
Fri Aug 26
08:30 PM
Tue Aug 30
08:00 PM

- Minneapolis, MN
Fri Sep 9
08:30 PM
Sun Sep 11
07:00 PM
Mon Sep 12
08:00 PM
Tue Sep 13
08:00 PM
Wed Sep 14
08:30 PM
Fri Sep 16
08:30 PM
Sat Sep 17
09:00 PM

- Minneapolis, MN
Mon Sep 19
08:00 PM
Wed Sep 21
08:00 PM
Thu Sep 22
08:30 PM
Sat Sep 24
08:30 PM
Sun Sep 25
08:00 PM

- Minneapolis, MN
Mon Sep 26
08:00 PM
Tue Sep 27
08:00 PM
Thu Sep 29
08:00 PM
Fri Sep 30
08:30 PM
Mon Oct 3
07:30 PM
Tue Oct 4
08:00 PM
Wed Oct 5
07:00 PM
Sun Oct 9
08:00 PM
Mon Oct 10
08:00 PM
Tue Oct 11
07:30 PM

- Minneapolis, MN
Thu Oct 13
03:30 AM
Fri Oct 14
09:00 PM
Sun Oct 16
07:30 PM
Mon Oct 17
08:00 PM
Wed Oct 19
08:00 PM
Thu Oct 20
08:00 PM

- Minneapolis, MN
Tue Oct 25
08:00 PM
Sat Oct 29
09:00 PM
Sun Oct 30
08:00 PM
Mon Oct 31
08:00 PM
Wed Nov 2
08:00 PM
Thu Nov 3
08:00 PM
Mon Nov 7
08:00 PM
Sat Nov 12
09:00 PM
Tue Nov 15
08:30 PM
Thu Dec 1
08:30 PM
Tue Dec 6
08:00 PM
Wed Dec 7
08:00 PM

- Minneapolis, MN
Sun Feb 12
08:00 PM
Mon Apr 24
08:00 PM
Thu Mar 20
03:30 AM
Fri Apr 25
03:30 AM
Mon Oct 6
08:00 PM
Tue Jan 12
08:00 PM

- Minneapolis, MN