Sat Aug 17
6:30pm
Mon Aug 19
6:30pm
Tue Aug 20
6:00pm
Fri Aug 23
7:30pm
Sat Aug 24
7:30pm
Tue Aug 27
8:00pm
Wed Aug 28
8:00pm
Wed Sep 11
7:30pm
Sat Sep 14
6:30pm
Sun Sep 15
6:00pm
Tue Sep 17
6:30pm
Thu Sep 19
6:30pm
Sun Sep 22
6:30pm
Mon Sep 23
6:30pm
Wed Sep 25
6:30pm
Tue Oct 1
8:00pm
Thu Oct 10
8:00pm
Tue Oct 15
6:30pm
Wed Oct 16
6:30pm
Tue Nov 12
7:00pm
Fri Nov 15
7:00pm
Sun Nov 17
7:00pm
Tue Nov 19
7:00pm
Fri Nov 22
7:00pm
Tue Dec 3
7:00pm
Thu Dec 5
7:00pm
Sat Dec 7
7:00pm
Fri Dec 13
7:00pm
Sun Dec 15
7:00pm
Tue Dec 17
7:00pm
Tue Dec 17
7:00pm
Wed Dec 18
7:00pm
Wed Dec 18
7:30pm
Sat Dec 21
7:00pm
Sun Dec 22
7:30pm